От днес село Баня има нов компактен резервоар

Откриха ремонтирани улици в Разлог

Ул. „Пета“ и компактен резервоар в с.Баня, както и нов участък от ул.„Черна река“ в Разлог бяха официално открити днес. След като на 1.08.2018 г. Министерският съвет на свое редовно заседание взе решение за финансиране на рехабилитация на инфраструктурата в община Разлог, бе започнат ремонтът на ул.„Пета“. Извършена е реконструкция, която обхваща ремонт на цялото улично платно и тротоарите.
Ремонтните дейности ще допринасат за повишаване качеството и условията на живот и работа на местното население.
Община Разлог изгради и помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи водопроводи. Монтирани са водомери за измерване на ползваните водни обеми и за определяне на техните характеристики на устието на всеки водоизточник. Изграждането на водния резервоар е по проект „Подобряване на качеството на инфраструктурата за минерални води на територията на община Разлог” по пилотна схема на Инвестиционната програма минерални води. Стойността на проекта е 283 996,67 лева, от които 141 998, 34 лева са финансирани от Национален доверителен еко фонд. Договорът за финансиране е подписан на 24.07.2018г.

Чрез проекта Община Разлог подобри качеството и общото състояние на инфраструктурата за управление и пренос на наличните ресурси от топла минерална вода от находище „Гулийна баня“ в с.Баня. Изпълнението на проекта допринася за реализиране на част от дългосрочната стратегия за развитие на Община Разлог, включително чрез осигуряване на по-добри условия за живот, ефективно опазване и оползотворяване на наличните природни ресурси, насърчаване на развитието на туризма като структуроопределящ сектор в местната икономика. Реализацията на общинския проект редуцира загубите на минерална вода, дължащи се на амортизирана инфраструктура по трасето на новите довеждащи водопроводи, което, от своя страна, допринася за опазването на качеството на почвите. Очаква се и сериозен принос към икономическото развитие на района и по специално на с. Баня, чрез утвърждаването й като желана дестинация за балнео и СПА туризъм.
„Днес се откриват три обекта, но избрахме официалната церемония да бъде тук, в с.Баня, защото комплексния резервоар е от изключително значение“- каза кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев. „Водата, която губехме през тъмните часове на денонощието, вече се акумулира в резервоара. Предстои ремонт на детската градина в с.Баня, както и на други улици, но преди това ще осъществим подземната инфраструктура, след което ще пристъпим отново на ремонтните дейности“, допълни още той.
„Днес Баня е много по-развита от преди няколко години, животът осезаемо е по-добър  благодарение на ремонтирането на улици и сгради от Община Разлог. Надявам се този напредък и това развитие да продължава, за да може селото да утвърди своя имидж като желан курорт, известен със своята минерална вода“, каза кметът на с.Баня Мария Юрганчева.
Днес бе открит и нов участък от ул.„Черна река“ в Разлог. Ремонтните дейности придадоха красив облик и удбство на жителите на града.
На церемонията присъстваха д-р Мария Копанарова, председател на ОбС-Разлог, зам.кметът по социалните дейности инж.Венцислав Гърменов, представители на фирмите-изпълнители на обектите, на хотелите в с.Баня, жители на двете населени места.



Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия