Обучават млади земеделци от Белица

Приемната е на тема "Европейски средства в подкрепа на младите земеделски стопани“

Днес от 10:00 часа на партера на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“,  Белица, Областният информационен център в Благоевград ще проведе изнесена приемна на тема „Европейски средства в подкрепа на младите земеделски стопани“ за заинтересовани целеви групи от община Белица.
По време на приемната ще бъде предоставяна информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване.
Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.
Услугите са напълно безплатни за всички заинтересовани лица.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен