Военните духови оркестри търсят нови музиканти

Конкурсът ще се проведе в НГЧ на 28 и 29 август

Разкрита е процедура за попълване на 9 вакантни длъжности за военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част (НГЧ) и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили (ВМС).
Вакантните длъжности за военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър са 4 и са за инструментите туба, тромпет, ударни и кларнет/саксофон. От кандидатите се изисква да имат средно или висше образование по музика. Вакантните длъжности в духови оркестри на Сухопътните войски са 3 за София и 1 за Карлово. От кандидатите се изисква средно образование по музика и владеене на инструментите тромпет или ударни, кларнет или саксофон. За оркестъра на ВМС има 1 вакантна длъжност, също за кандидат със средно образование по музика.
Сред изискванията към кандидатите са още: да не са по-възрастни от 33 години (лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ - не по-възрастни от 50 години); да са годни за военна служба; да не са осъждани и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“; да покриват нормативите за физическа годност и да са психологически пригодни.
Кандидатите за вакантните длъжности за военни оркестранти подават заявление чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) до 31 юли 2019 г.
Конкурсът ще се проведе в НГЧ на 28 и 29 август 2019 г. Той включва изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит - тест за обща култура и събеседване. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10x10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи. Тестът за обща култура включва 100 въпроса.
***
Заявления за кандидатстване за участие в конкурса се подават до командира на НГЧ чрез структурите на ЦВО по местоживеене по постоянен адрес. Рекламни материали и обявата за длъжностите има в окръжията, общините, бюрата по труда и военните клубове. Информацията е публикувана на сайтовете на Министерството на отбраната, ЦВО (www.comd.bg) и на сайтовете на областните и общинските администрации.
За информация може да използвате и единния телефонен номер 0700 20 407.
Въпроси може да бъдат задавани и по време на информационните борси в страната, организирани в рамките на кампанията „Бъди войник“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен