Краткотрайни повишения ще имат речните нива в Западнобеломорския басейн

Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение

В Западнобеломорския басейн през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -3 см до +13 см, а във водосбора на река Струма от -12 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Места при с.Момина кула и река Джерман при Дупница.

Днес (3.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в планинските водосбори на река Места и река Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен