Почистват река Драговищица

Акцията е по повод Световния ден на миграцията на риби

На 20.04. Сдружение "Балканка", София, заедно с инициативен комитет "За чиста природа" - Кюстендил и сдружение "Трън" организират акция за почистване на река Драговищица по повод Световния ден на миграцията на риби.
Акцията на Драговищица е подкрепена от община Кюстендил и кметствата по поречието на реката, които са организирали сметоизвозването на събраните отпадъци.
В акцията са поканени и представители от МОСВ, Басейнова дирекция-  Благоевград и РИОСВ-Перник, които отговарят за чистотата на река Драговищица.
Допълнителна цел на почистването е да се заостри общественото внимание върху избягването на екокатастрофа в поречието на река Драговищица и целия район на Кюстендил, включително и питейните водоизточници. Ето защо е отправена покана и към омбудсмана Мая Манолова.
Екокатастрофата е надвиснала във връзка с две действащи оловно-цинкови мини в района на Босилеград, които изхвърлят отрови в притоци на Драговищица - мините Караманица и Благодат, и на две бъдещи мини за злато в поречието на Караманичката и Тлъминската реки в Сърбия.
Сборният пункт е на моста в село Драговищица, в 9:00 часа на 20.04.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"