Деца и родители заедно на "Фамилатлон"

Събитието е на 2 юни от 11 часа в Дупница

Община Дупница, съвместно с Асоциация „Родители”, за шеста поредна година на 2 юни от 11.00 ч. на парк „Рила” ще проведе инициативата Фамилатлон.
Фамилатлон е не само мероприятие с масов характер. В себе си съдържа инициативност, иновативност и послания, които лесно достигат до хората. Фамилатлон е посланик за здравословния начин на живот, на намаляване дистанцията родители - деца, на забавления и най-важното възпитава, дава поле за изява и засилва интереса на децата към спорта и културата.
То е мероприятие с едновременно случващи се три платформи:
1. Играта „Малката Европа”, в която могат да вземат участие всички родители и техните деца.
2. Концерти, томболи и съпътстващи мероприятия.
3. Панаир на възможностите – своеобразен панаир на всички спортни клубове при Община Дупница.