Избрани Новини

Иде лятото за децата от Банско!

Готова е Програмата за летни занимания с децата от общината

Готова е Програмата за летни занимания с децата от Община Банско, лято 2019 Ето къде ще може да се включат:

1.Плувно лято - 10 юни – 13 юли 2019 год. /без събота и неделя/
Място на провеждане:
хотел „Регнум”, плувни басейни – 2 външни и 1 вътрешен
минерален плаж в гр. Добринище
Време: 10:00 – 12:00 часа
16:00 – 18:00 часа
Ръководители за групите от гр. Банско:
учители от НУ „Св.П.Хилендарски”
учители от СУ „Н.Рилски”
учители от ДГ”Здравец” за 6-годишните деца
мед. сестри към НУ , СУ и ДГ
Ръководители за групите от гр. Добринище и с. Места:
учители от ОУ„Св. Кл.Охридски”, гр. Добринище
учители от OУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.Места
учители от ДГ”Мечо Пух”за 6-годишните деца
мед. сестра от ОУ и ДГ– Добринище
мед. сестра от ОУ – Места
Ръководители за децата от дневен център „Здравец”:
Специалисти от ДЦ „Здравец”
родители
Телефони за връзка: СУ „Неофит Рилски” – 0749/88312;
0878 376544
НУ „Св. Паисий Хилендарски” – 0749/88 317; 0887 198135
ОУ „Св. Климент Охридски” – 07447/ 23 13
ДГ „Здравец” – 0749/88318; 0879 068555
Дневен център „Здравец” – 0894 459760

2. Школа „Изобразително и приложно изкуство” –
от 10 юни до 31 юли 2019год.
Ръководител: Здравка Русева, тел.: 0879 425363
Място на провеждане: НУ „Св.П.Хилендарски”
Време: всеки делничен ден
10:00 – 12:00 ч.
и 15:30 – 17:30 ч.
3. Школа по музика - от 10 юни до 31 юли 2019г.
Ръководител: Марин Бърдарев, тел.: 0885 068833
Място на провеждане: НУ „Св. П. Хилендарски”
Време: 15:30 – 17:30 ч., всеки делничен ден.
4. Кръжок „Сръчни ръчички” – м.юли, м. август - 2019г.,
по график.
Ръководител: Любомира Хиджева
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”, гр,Банско
Време: м.юли-август, по график
5. Клуб”Кулинарни традиции”- м.юли и м.август
Ръководител: Петя Кушлева, тел.: 0895 493087
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Време: м.юли и август, два пъти, седмично, по график
6. Занимателни, логически и образователни игри.
Ръководител: Малинка Котиркова
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Време: м.юли и август, по график.
7.Спортни игри – м.юли и м.август 2019г.
Място на провеждане: НУ” Св.Паисий Хилендарски”
Ръководител: Милка Барякова ,
Време: м. юли и м.август
8. Детска полицейска школа – м.юни- август 2019г.
Ръководител: инсп.Катя Чакърова
Място на провеждане: по училища, ДГ и РПУ-Банско
Време: веднъж, седмично по график
9. Клуб „Туризъм” – м.юли и м. август 2019г.
Ръководител: Марияна Георгиева, Ани Тренчева тел.: 0898 408390
Място на провеждане : сред природата, по организирани маршрути.
10. Клуб „Лято без наркотици”- м.юли и м.август 2019г.
Ръководител: Магдалена Рахова
Място на провеждане: НУ”Св.Паисий Хилендарски”
Време: веднъж седмично по график.
11. Клуб „Роботика”- м.юли и м.август 2019г.
Ръководител: Славка Балева
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Време: по график
12. Клуб „Народни танци” – м.юли и м.август 2019г.
Ръководител: Валя Друнчилова
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Време: по график

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Общинските форми на летни занимания са напълно безплатни за децата и учениците от общинските ДГ и училища.
Групите се формират на база подадени писмени декларации от родителите. За записване в плувното лято и клуб „Туризъм” се изисква и медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на съответното дете.
Декларации се подават при директорите на училищата и детските градини в община Банско.
Училищата подават обобщена Заявка за участие в летните школи в срок до 7 юни за начален етап и до 15 юни – за прогимназиален етап на е-mail: Mail: ivanka_bonkina@abv.bg

Детските градини подават заявка за участие на 6-годишни деца само в плувното лято и изобразително изкуство.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)