Обвиняема за компютърна измама изправят на подсъдимата скамейка

В резултат на престъпните си действия причинена имотна вреда в размер на 1272,82 лева

Районна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу З.С. за извършено от нея престъпление по чл. 212а, ал.1, вр.чл. 26, ал.1 от НК.

В периода от март 2014 г. до януари 2015 г. обвиняемата С. внесла компютърни данни в програмен продукт за автоматизация на финансово-счетоводна дейност „TERES“, ползван от търговското дружество „Б.“. Той се е използвал от фирмата за автоматизирана обработка на всички данни, свързани с работната заплата. Въз основа на тези данни автоматично се генерирали рекапитулации/обобщени ведомости за изплащане на дължимите данъци, осигуровки и заплати и общи ведомости за заплати на персонала за съответния месец. В тези разходи обвиняемата включила данни  за положен труд и отпуск от лицето Г.С.

З.С. представяла тези ведомости на главния счетоводител и упълномощения представител на дружеството, като по този начин ги въвеждала в заблуждение и набавяла облага за себе си и въпросното лице. На свой ред и управителят на „Б.“ ЕООД бил въведен в заблуждение относно действителните разходи на фирмата, касаещи данъци, осигуровки и заплати на персонала.

В резултат на престъпните действия на З.С. на дружеството била причинена имотна вреда в общ размер на 1272,82 лева.

Предстои делото срещу обвиняемата З.С. за неправомерно въвеждане на компютърни данни в счетоводната програма на „Б.“ ЕООД да продължи в съда.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"