Отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в 13 области

Ще бъдат отворени в сградата на АПИ

Днес се отварят офертите в обществените поръчки за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите 5 години в 13 области.
Обществените поръчки са по райони за планиране и утре се отворят офертите за:

Югозападен район, в който са областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска.
- Обособена позиция № 1 - ОПУ Благоевград;
- Обособена позиция № 2 - ОПУ Кюстендил;
- Обособена позиция № 3 - ОПУ Перник;
- Обособена позиция № 4 - ОПУ София.
Югоизточен район, в който са областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
- Обособена позиция № 1 - ОПУ Бургас;
- Обособена позиция № 2 - ОПУ Сливен;
- Обособена позиция № 3 - ОПУ Стара Загора;
- Обособена позиция № 4 - ОПУ Ямбол.
Южен централен район, в който са областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.
- Обособена позиция № 1 - ОПУ Кърджали;
- Обособена позиция № 2 - ОПУ Пазарджик;
- Обособена позиция № 3 - ОПУ Пловдив;
- Обособена позиция № 4 - ОПУ Смолян;
- Обособена позиция № 5 - ОПУ Хасково.
Офертите за останалите три района - Североизточен, Северозападен и Северен централен, ще бъдат отворени на 10 май.
Днес офертите ще бъдат отворени в сградата на АПИ - за Югозападен район от 11 ч., за Югоизточен от 13 ч., а за Южен централен  Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"