Възможни са незначителни повишения на речните нива

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

В Западнобеломорския басейн през последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение, информират от НИМХ. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -4 см до +3 см, а за водосбора на река Струма от -8 см до +6 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Места при местността  Момина кула.

Днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи днес и утре (01 и 02.05) са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен