Неврокопският митрополит Серафим: "Христос воскресе! Воистину воскресе!

Пасхално приветствие на Неврокопския митрополит Серафим

Пасхално приветствие на Неврокопския митрополит Серафим"

Христо возкресе!

Възлюбени в Господа братя и сестри,
православни християни, чеда на богохранимата Неврокопска епархия,
Отново изгря всепобедния ден на светоносното Възкресение. На кръста Христос пострада за нас като човек и след смъртта бе положен в гроб. Той обаче възкръсна като Бог всесилен и безсмъртен и ни увери в истинността на Неговите слова: „Аз съм възкресението и животът” (Йоан 11:25). Това велико и чудно събитие е прославено от ангелите, проповядвано от апостолите и непрестанно се възпява от Църквата. В това искрено вярваме и ние, защото чрез него се спасяваме, духовно се възраждаме и обновяваме. Светлината на Христовото Възкресение озарява пътя, който води към истинския, вечния живот.
По Своята благодат и човеколюбие Господ ни удостоява да празнуваме славното Му Възкресение и като го преживяваме с радостно вълнение, с любов и признателност Му се покланяме. С изпълнени от благодарност сърца възпяваме жертвата, която Христос извърши за нас, защото „чрез Неговите рани ние се изцелихме” (Ис. 53:5). С готовност следваме светлината, която възсия от живоносния гроб Господен, защото както Иисус излезе от гроба прекрасен и нов, така и ние, като чеда на Възкръсналия, сме призовани да заживеем един нов и прекрасен живот. Живот – над и отвъд смъртта и тлението.
Колко скъпа и ценна е победата, която нашият Господ и Спасител ни подари! Затова като празнуваме светлото Христово Възкресение да не оставаме паднали в греха и страстите, но, укрепявани с Божията благодат, да се вдигнем и изправим. Мисълта ни да се просвети и насочи от суетното и лъжовното към славното и истинното, от греховното и несъщественото към святото и истинското, от тъгата към радостта и от земното към небесното.
С Възкресението Си нашият Господ обнови повредената ни природа и откри пътя, който води към оправданието и нетлението. Христос възкръсна, победи смъртта и ада и ни удостои с истинската наслада на живота с Него. Многократното произнасяне на църквовния химн: „Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ...”, изразява безмерната ни радост и непреклонна увереност, че Христовата победа над смъртта и над греха е и наша победа. В тази истина вярваме безрезервно и чрез нея живеем. Тя ни утешава, окуражава и вдъхновява. Тя ни възражда „за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва” (1 Петр. 1: 3 – 4).
Обични във Възкръсналия Господ братя и сестри,
Нека никой от вас никога да не се страхува. Дори грехът да ви задушава и тежестта на множеството немощи да ви потискат. Дори скърбите и изпитанията да ви притесняват и притискат. Помнете, че Възкръсналият Господ е близо до всеки един от нас! Той стои тържествуващ и все¬си¬лен, готов да ни съвъзкреси и със Своите думи: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20) ни вдъхва твърда увереност, че и ние можем да сме победители в доброто и да бъдем истински духовно щастливи.
Прочее, нека се веселим и тържествуваме, да вземем участие в този пир на вярата, както ни призовава и свети Йоан Златоуст.
В деня на славното Възкресение Христово молитвено изпросваме от Възкръсналия Жизнодавец Христос за всички наши духовни чеда в пределите на светата Неврокопска епархия душевен мир, радост и всяко благополучие. Възкръсналият Господ да облагороди сърцата на всички човеци в света, да озари всички ни с дивната светлина на светото Възкресение и ни приобщи към Себе Си, та с възторг да възклицаваме: „О, велика и най-свещена Пасха, Христе! О, мъдрост и Слово Божие, и Сила! Давай ни истински да се причащаваме с Тебе в невечерния ден на Твоето царство”.

Христос воскресе! Воистину воскресе!
† Неврокопски митрополит СерафимСнимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"