360 юристи и историци в ЮЗУ ще получат дипломите си

Днес от 11 ч. е тържествената церемония

Днес от 11:00 ч. в аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ (Учебен корпус № 1) ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите на абсолвентите от Правно-историческия факултет.
Дипломи за висше образование ще получат 360 дипломанти от специалностите „Право”, „Публична администрация”, „Международни отношения”, „Европеистика”, „Връзки с обществеността”, „История”, „Национална сигурност“ и „Архивистика и информационна сигурност“. По традиция отличниците на випуска ще получат плакет на университета за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.
Както всяка година, в рамките на тържеството по случай дипломирането, ще присъстват народни представители, представители на общинското и областното ръководство, съда, прокуратурата и органите на обществения ред, както и на културни, образователни и бизнес организации от града и региона.
През своята повече от 25-годишна история Правно-историческият факултет се доказа като една от най-престижните образователни и научни институции в България, заемайки своето достойно място не само сред останалите юридически факултети в страната, но и в европейското образователно пространство. През годините факултетът успя да утвърди името си и се превърна в притегателен център за много студенти и докторанти от страната и чужбина.
Най-големият факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски“ предлага възможности за усъвършенстване на уменията и развитие на специфични компетенции, за конструктивна работа в екип и защитаване на общественополезни каузи, за образование, което е в унисон с изискванията на пазара на труда.
Чрез активно развити и обогатени форми на преподаване, практическа насоченост на обучението, съвместни мероприятия с бизнеса и институциите, дипломантите се реализират успешно в различни професионални сфери.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен