Близо 98 000 лв. дават за ново мултифункционално игрище в Кресна

Финансирането идва от Държавен фонд "Земеделие"

Кметът на община Кресна Николай Георгиев получи уведомително писмо от Държавен фонд "Земеделие", в което го уведомяват, че подаденото от община Кресна проектно предложение по подмярка "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ще бъде финансирано с 97 789,84 лв., което представлява 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Финансираният проект предвижда изграждане на ново мултифункционално игрище за групови игри и футбол с размери 20/40 м. Към новото спортното съоръжение е предвидена зона за зрители с широчина 2,5 м и мобилни трибуни с 36 броя седящи места.

Новото мултифункционално игрище ще бъде изградено в района на стадион „Перун” - Кресна (червеното петно върху приложената картинка).

От администрацията уверяват, че при нормално протичане на тръжните процедури новото игрище ще бъде на разположение на гражданите до края на лятото на 2019 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен