Избрани Новини

Нова спортна зала правят в Петрич (снимки)

Изпълнени са три обществени поръчки за 455 398, 30 лв.

Новата спортна зала на Петрич в близост до бъдещия градски парк е прехвърлена в собственост на Общината със заповед на областния управител от 04.10.2016 г., съобщават от Община Петрич. Към днешна дата общо ремонтираната площ на спортната зала възлиза на 2 222 кв. м., от които 1 348 кв. м. първи етаж и 874 кв м дейности по вертикалната планировка /прилежащ терен /на същата сграда. Изпълнени са три обществени поръчки на стойност 455 398, 30 лв. В първата обществена поръчка Община Петрич възлага изпълнението на текущ ремонт в основната зала, включваща подмяна на покривна изолация и боядисване на носещата конструкция, и подмяна на дограмата, но само за фасадната част, включително и врати, само за основната зала. Сключеният договор с изпълнителя – „Растер Юг“ ООД за 106 569, 20 лв. е проверен от АДФИ и в доклада на инспекцията се записва, че актуваните количества са установени на място и няма констатирани нарушения. Във втората обществена поръчка на Община Петрич, вече е заложен инженеринг, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните дейности в сградата. Сключен е договор с единствената фирма, подала документи за участие – „Екодин“ ЕООД на стойност 268 837, 06 лв. Всички строително-монтажни дейности, описани в тази поръчка са били предварителни, според изискванията на процедурата за инженеринг. В този смисъл, ако след одобряване на проекта и след предписанията на строителния надзор за изпълнение има дейности, които не са изпълнени, съответно същите не се разплащат, разясянват от общината. В тази поръчка видно от техническото задание няма проектиране на стадион. Заложени са дейности свързани освен с основна зала и със съблекалните от западната страна, залата за борци, съблекални от източната страна, санитарни възли, технически и други помещения, стълбището откъм страната на бъдещия градски парк и вертикалната планировка около сградата, която включва прилежащи тротоарни и зелени площи. При тази обществена поръчка боядисване в основната зала не е извършено, не е и разплащано такова. Извършени са обаче дейности от първостепенно значение – мълниезащита, ВиК инсталация и ел. инсталация. Дейностите в тази втора обществена поръчка включат освен това работа по вертикалната планировка около спортната зала – общо 712 кв. м. паважна настилка, 54 кв м външни стълбища и рампи и 108 кв м оформяне на зелени площи. В обявената трета обществена поръчка Община Петрич възлага строителството по смисъла на ЗОП, като са описани и помещенията, в които следва да се извършват дейностите според инженеринга, за да бъде изпълнен цялостно изготвеният проект – вентилация и климатизация на основната зала, боядисване на стените на основната зала, оформяне на помещението за източни бойни изкуства и довършителни работи на съблекалните в източна част. Сключеният договор е с фирма „Екодин“ ООД на стойност 79 992, 04 лв. без ДДС. Общата сума без ДДС по трите обществени поръчки възлиза на 455 398, 30 лв, което сочи, че сумата за 1 кв м е 204,95 лв.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)