Избрани Новини

В Петрич ще открият обновените сгради на полицията и пожарната

Общата стойност на проекта е 1 120 000 лв.

Днес от 11.00 ч. двора на РПУ и РСПБЗН-Петрич  ще се проведе официална церемония "Откриване на обект" на Община Петрич по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на обект "Сграда на РПУ - обновяване на административна инфраструктура и Сграда на РСПБЗН - обновяване на административна инфраструктура ", финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.035-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
От 12.00 ч. ще се проведе заключителна пресконференция на Община Петрич по проекта.
Основна цел на проекта е одобряване на енергийните характеристики на административната сграда на местна администрация и в резултат от това по-ефективното разходване на публичните ресурси.
Конкретните цели на проектното предложение включват:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на административната сграда на местна администрация
• намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Общата стойност на проекта е 1 120 000 лв., от които 952 000 лв. ( 85 % съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие) и 168 000 лв. ( 15 % национално съфинансиране от държавния бюджет)
Началната дата на проекта е 3.04.2018 г., крайната дата на 3.07.2020 г.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)