Избрани Новини

Изложба "Фигурална композиция" представиха ЮЗУ студенти (снимки)

Подредени са 42 живописни и графични творби с различни композиции

Изложба на четвъртокурсници от специалност "Изобразително изкуство" бе представена в Югозападния университет "Неофит Рилски". Изложбата откри заместник-деканът на Факултета по изкуствата и ръководител на катедра "Изобразително изкуство" проф. д-р Емил Куков, който отбеляза, че представените произведения са с високи художествени качества.

Авторите Георги Ботев, Елица Алексиева, Камелия Станчева, Любима Бърдарова, Лалка Тодорова, Николай Зонев, София Велкова, Сандра Стоименов и Самир Разманов представиха 42 живописни и графични творби с различни композиции (фигурални, пейзажи, натюрморти, абстракции), разнообразни техники и изразни средства. Като жанр композицията дава много възможности за творчески експерименти по отношение на изграждане и стилообразуване, цветови и пространствени решения, художествена деформация на формата.

На откриването присъстваха деканът на Факултета по изкуствата проф. д.изк.н. Йордан Гошев, заместник-деканът на Факултета по изкуствата проф. д.н.к. Васил Марков, проф.Георги Драчев, доц.Атанас Дафинов, доц. д-р Ралица Игнатова, гл.ас. д-р Диана Захариева, ас. д-р Анна Покровнишка, преподавателят Румен Дешев, студенти и гости, които поздравиха участниците и им пожелаха много творчески успехи.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)