Избрани Новини

Отчетоха проекта за санданския Дом на културата

Проведе се кратък празничен концерт

Днес в Дома на културата в град Сандански се проведе заключителна пресконференция по проект  BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0094-С01, по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“  BG16RFOP001-2.001 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”
Бяха представени постигнатите резултати, изпълнените дейности и разходваните средства по бюджета на проекта за подобряване на енергийната ефективност в най-важната и представителна сграда на културната инфраструктура на град Сандански и община Сандански.
В края на пресконференцията се проведе кратък празничен концерт, на който присъстващите се насладиха на изпълненията на Вокална група „Звънче” с ръководител Здравка Гошевска и Танцов състав „Празник” с ръководител Михаил Митрев.
Наред с дейностите по проекта бяха извършени и редица обновления – на гримьорните, санитаро-хигиенните помещения, галерията на втори етаж също придоби съвсем нов и съвременен облик. Красива озеленителна система  разкри пространството около Дома на културата, където вече цъфтят, подредени и прилежно поддържани различни видове сезонни цветни композиции и вечно зелени растения.
Кметът Котев изрази своето задоволство, че с ремонтните дейности бе вдъхнат нов живот на културния облик на града и два, три пъти, а понякога и по-често през седмицата в Сандански се провеждат културни събития. В края на своето приветствие кметът съобщи, че ремонтите и обновленията продължават и вече има идеен проект за цялостната визия на Дома на културата не само отвън, но и вътре.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)