Има опасност от наводнения в Пиринско

Речните нива ще се повишават вследствие на валежите и снеготопенето

В Западнобеломорски басейн в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на река Места и река Струма и притоците им, съобщи дежурният хидролог от НИМХ.
От следобедните часове на 29.01 до следобедните часове на 30.01 речните нива в басейна ще се повишават вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене, като по-значително се очаква повишението в долното течение на река Струма и притока й река Струмешница и долното течение на река Места и река Доспат и притока й река Жижовска. От 31.01 се очаква речните нива в басейна да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на река Места и река Струма.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене, има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 29.01.2019 г. - в долното течение на река Места (по основната река и в притоците ѝ река Канина и река Бистрица); в долното течение на река Доспат; през нощта на 29 срещу 30.01.2019 и в сутрешните часове на 30.01.2019 г. – в долното течение на река Места (по основната река и в притоците ѝ река Туфча и река Неврокопска).Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"