Опасност от наводнения в Благоевградско

През последното денонощие нивата на рекиje са повишeни вследствие на валежи

Има опасност от възникване на поройни наводнения в Западнобеломорски басейн, предупреждават от от Националния институт по метеорология и хидрология.
През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Струма са от -6 см до +57 см, като по-значителни са повишенията в притоците ѝ р. Елешница (+21 см), р. Сушицка (+37 см), р. Лебница (+57 см), р. Струмешница (+26 см) и по основната река при гр. Кресна (+25 см) и при с. Марино поле (+19 см). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са: при Момина кула (от -4 см до +43 см) и при Хаджидимово (+ 89 см). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

• р. Бистрица (Соволян.) в района на с.Гърляно – ледена каша/ледоход.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен