Какво още искате, “зелени” господа?

Изявление на кмета на община Банско Георги Икономов

Изявление на кмета на община Банско Георги Икономов във връзка с излязлата информация за внесен от еко организации в МС доклад за изработване на нова визия за опазване на природното богатство:

"Вчера стана ясно, че екоактивисти са внесли в Министерски съвет доклад, с който призовават да се разработи визия за опазване на природното богатство. Нима не знаят, че имаме действаща Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма с хоризонт до 2030 година, приета от Министерски съвет през 2014г.? Нима не знаят, че има изработени планове за развитие на нашия регион на общинско, областно и регионално ниво в изпълнение на Закона за регионалното развитие? Ако не знаят, да прочетат!
Или просто хвърлят в пространството поредната манипулация, с която да продължат да държат в режим на „изчакване” развитието на планинските региони в България? И в тези стратегии е казано всичко!
Стратегии имаме предостатъчно! Имаме и съдебни дела, протести, безспирно говорено без чуваемост, имаме изгубени години....СТИГА!
Това наистина е преломен момент, в който ще стане ясно дали България иска да има планински туризъм или не. Не е нужно да откриваме топлата вода. Имаме примера на редица близки и по-далечни планински държави. Нека стартираме процеса на здрава основа с адекватни закони!
За да не остава място за спорове! За да не остава място за „зелен” популизъм!"

Георги Икономов, кмет на Община БанскоСнимка на Деня

Щрихи от Плевен