ПП "Беласица" излиза на международния туристически пазар

Представя сайт, който ще популяризира парка

Природен парк "Беласица" излиза на международния туристически пазар. 

Представя сайт, който има за цел да популяризира Природен парк "Беласица" и още четири други български защитени територии на международния туристически пазар.
Сайтът е разработен по проект "Туристически водачи за защитените територии на България", финансиран от Германската федерална фондация за околна среда (DBU).Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"