Омбудсманът на Благоевград се срещна с ученици

Изнесе презентация в НХГ "Св.Св. Кирил и Методий"

Общественият посредник на територията на Община Благоевград за първи път изнесе презентация на ученици от XI и XII клас в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий"  - Благоевград. Доц.Василев разказа на учениците какво е местният обществен  посредник и по какви въпроси могат да се обърнат към него. Той представи както дейността си до момента, така и целите и приоритетите за предстоящата година, участието си в  публични дискусии и форуми и бъдещите кампании и инициативи в институцията. 

Основната цел, към която доц. д-р Валентин Василев се стреми, е да помогне на институцията да стане разпознаваема в социалния и обществен живот и с присъствието си да бъде както защитник и посредник между гражданите и администрацията, така и катализатор за нови идеи, подпомагащи диалога между гражданското общество, образователните институции и публичната администрация. Срещата завърши с приятелско обещание за нови скорошни срещи и инициативи.