Дни на доброволчеството проведоха в Благоевград

Сдружение "Алтернативи Интернешънъл" бе наградено за КА2 проекта

На 5-ти декември светът отбелязва Международния ден на доброволчеството. По този повод международни доброволци, изпълняващи Европейска доброволческа служба (ЕДС) в сдружението, организираха серия от инициативи, за да го отбележат по подобаващ начин. Кулминацията бе на 4 декември в първото младежко пространство в Благоевград – Мястото. В рамките на повече от два часа гостите на събитието имаха възможност да чуят вдъхновяващите истории на 6 младежи, които са решили да прекарат 9 месеца като доброволци в Благоевград.

И то съвсем не беше всичко. Посетилите събитието имаха възможността да разберат как могат да бъдат доброволци в Благоевград. Различните начини за доброволстване в града бяха представени от Православния информационен център в Благоевград, Българския Младежки Червен Кръст (БМЧК) и Сдружение Алтернативи Интернешънъл.

Но не си представяйте поредната скучна презентация. Това бе една среща между млади, които са свързани помежду си от желанието да помагат на другите, от желанието си да бъдат доброволци.

Отбелязването на празника продължиха и днес, 6-ти декември. Доброволци към Сдружение "Алтернативи Интернешънъл" взеха активно участие в конференция за валоризация и оценка на програма „Еразъм+“ 2018 г, където сдружението бе наградено за качествено изпълнение на КА2 проекта – “Volunteers 4 All”. Екипът на сдружението благодари на своите партньори и всички, включили се в осъществяването на инициативите по отбелязване на Международния ден на доброволчеството. Нека не забравяме мисълта на Шанкар: "Помисли какво можеш ти да направиш за другите, отколкото само за себе си. Бъди доброволци!" Нека заедно правим добро!

Всички дейности бяха реализирани по проект „Volunteering 4 Strategic Development“, финансиран по програма „Еразъм +“ и администриран в България от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).