РПГ "Никола Стойчев“ с нов проект по програма "Еразмус плюс"

Обединява училища от Гърция, Кипър, България, Естония, Словения и Литва

Новият проект на ПГ „ Никола Стойчев” - Разлог „Между видимото и невидимото“- за нематериалното културно наследство от разложкия край в рамките на програма „Еразмус плюс“ обединява сродни училища от Гърция, Кипър, България, Естония, Словения и Литва.
Проектът, чийто координатор е д-р Елена Саянова, има за цел да разработи добри практики по съхраняване и популяризиране на живото наследство в нашите региони. На учители и ученици, и участници в проекта им предстои да проведат проучвания от местния фолклор, стари занаяти, традиционни ястия, обичаи, фестивали и други социални практики. Благодарение на разнообразните съвместни дейности, изграждане и споделяне на общи концепции, младите хора ще придобият един нов поглед към нашето културно наследство. Проектът е посветен на Международното десетилетие за сближаване на културите и на Европейската година на културното наследство.
Първата работна среща бе проведена в Разлог и в нея взеха участие 24 учители и ученици от седем партньорски държави. Проведе се уъркшоп за учениците, които посетиха къща „Дешка“, а заедно със своите учители посетиха Пловдив, който бе обявен за Европейска столица на културата за 2019 г.