Млади природолюбители участваха в екопрограма за НП "Рила“

Представен бе Петия Национален ученически конкурс "НП "Рила“ – познат и непознат“

Ученици от трети и четвърти клас от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” в Благоевград участваха в екологична образователна програма за Национален парк „Рила”. Децата се запознаха с характерните и забележителните обекти на природата и с правилата за поведение на посетителите в защитената територия.
По време на посещението на интерпретативния маршрут – екопътеката „По долината на река Бели Искър” на територията на националния парк, както и в Посетителски-информационен център – Самоков, експертите от парка представиха пред малките природолюбители редките и уникални биологични видове, обитаващи вековните гори и високопланинските езера. Учениците проявиха интерес и показаха много знания по време на цялото учебно пътуване.
Програмата завърши с прожекция на филма „Национален парк Рила“ и зоната на вечните снегове“ и представяне на Петия „Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“.
И през тази учебна година Дирекция „Национален парк Рила“ продължава целенасочената си работа в сферата на природозащитното образование с учениците от начален етап от училище „Св. Климент Охридски” в Благоевград. Предвижда поредица от десетки беседи и срещи с учениците.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"