ЮЗУ участва в конференцията "Обществените промени в глобалния свят“

Организирана бе от университета "Гоце Делчев“ в Македония

Асистент доктор Милена Янкова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ взе участие в петата юбилейна международна научна конференция „Обществените промени в глобалния свят“, организирана от Правния факултет на университета „Гоце Делчев“ в Република Македония. Д-р Янкова представи научен доклад на тема „Медийната прозрачност и нейното въздействие върху PR дейността“ (Media transparency and its impact on PR activity).
Конференцията се проведе в четири различни панела – право, политика, общество и медии, комуникации и PR с над 70 участници от няколко страни: Русия, Полша, България, Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония.
В двата дни на конференцията бяха представени интересни и актуални научни разработки, а много от тях показаха връзката и сходството на проблемите, с които се сблъскват някои области от обществения живот в страните от региона.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен