Подобриха условията в Дневния център за хора с увреждания

Община Благоевград извърши основен ремонт

Община Благоевград извърши основен ремонт на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“. Сред изпълнените дейности са смяна на подовата настилка, пребоядисване и ремонт на обслужващите помещения.

Освен това сградата на Дневния център вече е газифицирана, като това ще доведе и до намаляване на разходите за отопление.  С реализирането на дейностите значително е  подобрен средата в социалното заведение и е осигурен по-голям уют за потребителите. Сред вече газифицираните са Дневният център за деца с увреждания, Дневният център за стари хора, Домът за стари хора в квартал „Струмско",  Центърът за ранно детско развитие, както и Домашният социален патронаж в квартал „Еленово“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен