Представители на ЮЗУ участваха в авторитетен професионален форум

Проведе се Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация

Доц. д-р Валентин Василев, зам.декан на Правно-историческия факултет и обществен посредник на територията на Община Благоевград и Костадин Георгиев, докторант в Правно-историческия факултет и началник-отдел „Устойчиво развитие и европейски проекти“, участваха с презентация на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, организирана от Института по публична администрация към Министерския съвет. 

На форума, който се проведе в Бургас те изнесоха доклад на тема „Научни изследвания и приложението им в публичната администрация – добри практики, реализирани идеи и бъдещи тенденции“. 

Пред повече от 140 представители на различни държавни институции, доц. Василев и докторант Георгиев представиха опита на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Община Благоевград в приложението на ефективни механизми за взаимодействие между научните институции и публичната администрация. 

Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, изказа благодарности на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Община Благоевград за дългогодишното партньорство и високите резултати, които двете институции показват в търсенето и прилагането на ефективни решения в областта на публичния мениджмънт.  Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"