ЮЗУ получи най-висока акредитация

Тя е за срок от 6 години с оценка 9.30

Днес Югозападният университет "Неофит Рилски" получи институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България за срок от 6 години с оценка 9.30. Това е най-високата оценка, получавана досега в историята на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Оценката е гаранция за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите, студентите и докторантите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.
По-високата оценка категорично показва прогреса в развитието на Югозападния университет „Неофит Рилски“ през последните няколко години.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен