Диана Захариева представя изложба-живопис в Сандански

Откриването е от 18:00 ч. в Епископската базилика

Днес в 18:00 ч. в Епископската базилика в град Сандански ще бъде представена самостоятелната изложба на Диана Захариева.
Експозицията включва двадесет живописни произведения, изпълнени с маслени бои от различни жанрове – пейзажи, натюрморти, абстрактни фигурални и нефигурални композиции. В творбите си авторката пресъздава творчески значими за нея теми, като “Прозорци“, “Екопласт обекти“ и „Хвърчила“, в които са използвани разнообразни изразни средства. Живописта ѝ е многопластова, с деликатен колорит и сложни фактурни наслоявания. Художничката е успяла убедително да претвори и стилизира формите в картините си, които включват богата пластична образност и са съдържателни като послание. Тя не се стреми към „буквално“ претворяване на натурата, а смесва въображаемото и познатото от действителността и дава възможност на зрителя да изгради и доразвие неповторими асоциативни образи и представи за себе си, в контакта с изкуството ѝ.
Диана Захариева е главен асистент, доктор и преподава живопис в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Участвала е в редица международни, национални и групови изложби, от които има награди и номинации за живопис. Член е на Съюза на българските художници.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен