Литераторът Красимира Кацарска с доклад за Йоаким Груев

Конференцията е посветена на 190 години от рождението на просветителя