Спасяват Колежа по туризъм в Благоевград

Учредиха възмездно право на ползване върху общински нежилищни имоти от колежа

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов внесе извънредна точка на редовната сесия на Общински съвет - Благоевград за спасяване на Колежа по туризъм. Причината е  опасност от спиране на акредитацията на учебното заведение поради факта, че не може да функционира под наем, а няма средства за закупуване на сгради. Минути след като проф. д-р Васил Жечев входира предложението си, кметът Камбитов отправи предложение към благоевградските съветници за учредяване на възмездно право на ползване върху общински нежилищни имоти от колежа.

Местните парламентаристи гласуваха „За“ и по този начин частното висше учебно заведение ще посрещне своите студенти в три етажа от сграда на ул. „Брегалница“ № 2.

С настоящето решение Общински съвет – Благоевград упълномощава кмета на Община Благоевград да сключи договор за възмездно право на ползване от колежа съгласно решението и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която се отнася за частни учебни заведения.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"