Завърши втората етнографска експедиция в Добърско /снимки/

Целта бе да се проучат различни елементи от културното наследство в селото

От 17 до 24 август 2018 г. се проведе втора етнографска експедиция в с. Добърско, община Разлог. Проучванията са част от цялостното етнографско изследване на селото, финансирано от Националния исторически музей (НИМ), съобщи доц.д-р Бони Петрунова, директор на НИМ. Целта на екипа от етнолози от музея и фолклористи от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН (ИЕФЕМ – БАН) бе да се проучат различни елементи от цялостното материално и нематериално културно наследство в селото, чийто храм „Св.св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат” е филиал на НИМ.
Един от фокусите на изследването бе традиционният обред „Водици”, празнуван на Йордановден.
Проследен бе и документиран празникът „Успение Богородично” – от църковната служба до задължителния курбан, провеждан винаги в неделя след църковната дата в близката оброчна местност.
Друг важен акцент при проучването бяха семейните обичаи и обреди, характерни за селото, практикувани и днес, както и традиционните поминъци на населението.
В рамките на експедицията продължи изследването на оброци и местности, разположени в землището на с. Добърско. В т. нар. местност „Петрово въже“ се намира оброк на „Св. Петър“, около който се открива фрагментирана керамика. В местността „Богородица“, съвременният параклис е построен върху останки от некропол, чиято вероятна принадлежност е от османския период. Интерес преставляват оброчните места в местностите „Атанасова църква“, „Гергева църква“ и „Копаната църква“, където ясно личат основи на сгради, с ориентация изток-запад – най-вероятно късносредновековни параклиси или църкви. В самия център на съвременното гробище личат основи на църква, градена с оформени камъни, част от които са запазени на място. Според местните мястото се казва „Св. Димитър“.
Теренните експедиции в периода 18–24 юли и 17–21 август 2018 г. обхванаха и проучиха различни елементи от цялостното материално и нематериално културно наследство на с. Добърско. Сред основните набелязани теми за изследване бяха народен календар, семейна обредност, поминъци, традиционно облекло, народни вярвания и мироглед, религиозна култура, музикален фолклор, а цялостните резултати от изследването се предвижда да се представят и публикуват през втората половина на 2019 г.  Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"