Започва цялостно проучване на културното наследство на с.Добърско

Добърските баби са в Националната система на живите човешки съкровища

Националният исторически музей /НИМ/ организира етнографска експедиция и проучвания в района на един от своите филиали - с.Добърско.
Добърско се намира в община Разлог, а местоположението му е важен фактор за неговото икономическо и културно-демографско развитие. Районът има богато културно наследство; компактно в етнографско отношение българско население, което съхранява и пренася през годините традиции и фолклор.
Средновековният храм "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" е филиал на НИМ, паметник под защитата на ЮНЕСКО и недвижима културна ценност от национално значение. Той е сред най-атрактивните и посещавани паметници в региона, откроявайки с. Добърско като пазител на историческата и културната памет.
Самодейната група за автентичен фолклор от селото, създадена преди половин век, е вписана през 2012 г. в Националната система на живите човешки съкровища като „Добърски баби – пазители на традиционния обред Водици”.
Теренните експедиции ще се проведат в периода 18-24 юли и 17-21 август 2018 г., а цялостните резултати се предвижда да бъдат представени и публикувани през 2019 г.
Екипът, съставен от специалисти етнолози от НИМ и учени фолклористи от ИЕФЕМ – БАН, има за цел да проучи различни елементи от цялостното материално и нематериално културно наследство в селото и в региона. Сред основните набелязани теми за изследване са народен календар, занаяти и поминък, традиционно облекло, народни вярвания и мироглед, религиозна култура, музикален фолклор и словесни традиции.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"