Избрани Новини

ЮЗУ преподавател участва в XXIV Световен конгрес по философия в Пекин

Темата на конгреса бе "Да се научим да бъдем човеци/човечни"

Доц. д-р Антоанета Николова от катедра "Философски и политически науки" бе участник в ХХIV Световен конгрес по философия, който се проведе от 13 до 20 август в Пекин. Конгресът се организира на всеки пет години от Международната федерация на философските общества (FISP) и е едно от най-значимите събития в областта на философията. Темата на конгреса "Да се научим да бъдем човеци/човечни" акцентира върху изследване на измеренията на човечността и възможния принос на различните култури за справяне с предизвикателствата на съвременността. Конгресът протече в дух на голяма толерантност, като различията се разглеждаха според принципа на допълнителността на ин и ян. Значимо място бе отделено на китайската философия, на която бяха посветени няколко специални секции. Доц. д-р Антоанета Николова представи своите идеи в секцията за Даоистка философия. На заключителната церемония председателят на Изпълнителния комитет на Конгреса и генерален секретар на FISP проф. Лука М. Скарантино оцени този конгрес като исторически и отбеляза, че философията вече никога няма да бъде същата, след като е осъзнато колко е ценна и  незападната философска мисъл.
През юни доц. д-р Антоанета Николова бе българският участник в други два значими международни форума: юбилейната 50-годишна конференция на Общността за азиатска и сравнителна философия на тема "Power and Creativity", която се проведе от 8 до 11 юни в Краков, Полша, и на годишната конференция на Европейската асоциация за изследване на религиите на тема "Multiple Religious Identities - Individuals, Communities, Traditions", която се проведе от 17 до 21 юни в Берн, Швейцария.
Участието на доц.Николова в тези събития е финансирано от Европейската комисия по програмата "Мария Склодовска-Кюри", Хоризонт 2020.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)