Форум за мотивиране и информиране събра бъдещи предприемачи

Беше представен проект "Комплексна подкрепа за успешен бизнес старт в Югозападна България“

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) в партньорство със Сдружението на Югозападните общини (СЮЗО), проведе днес в Благоевград форум за мотивиране и информиране на бъдещи предприемачи.
В рамките на форума беше представен проекта „Комплексна подкрепа за успешен бизнес старт в Югозападна България“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Екипът, изпълняващ проекта и експерти по предприемачество, представиха какво ще включва предстоящото практическо обучение по предприемачество за участниците от община Благоевград, разясниха индивидуалния подход към идеята на всеки участник  и консултираха желаещите за разработване на бизнес план и бизнес проект. Бяха представени конкретните стъпки за стартиране на бизнес и възможностите за финансиране на бизнес идея. Експертите обърнаха специално внимание на отворените в момента покани за подаване на проектни предложения, като например „Насърчаването на предприемачеството“ на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ и др.
Дейностите по проекта продължават с провеждане на обучения, консултации и разработване на бизнес планове за всички желаещи и мотивирани представители на целевите групи: безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г, жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, заети, но с желание да започнат свой бизнес или да се подготвят да управляват бизнес.
Обучението и консултирането на включените участници ще бъде безплатно, като разходите се покриват в рамките на бюджета на проекта.  
    
Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"