Започва ремонт на улици в Разлог и село Баня

Отпуснати са средства от Министерския съвет

Община Разлог ще започне ремонт на ул.„Черна река“ в Разлог и ул.„Пета“ в село Баня благодарение на отпуснати средства от Министерския съвет.

Правителството на България продължава да изпълняват програмата си за модернизиране и изграждане на общинската инфраструктура в страната.

На редовно заседание на Министерския съвет вчера е взето решение за финансиране на рехабилитация на инфраструктурата в община Разлог. Решението засяга ул.„Черна река“ в Разлог от пътя за с.Бачево до м. „Средорек“. Дължината на ремонтирания участък е 650 м, който ще бъде цялостно реновиран, като до всеки имот ще се изгради водопроводно и канализационно отклонение. Това ще даде възможност при бъдещи инвестиционни намерения ползвателите да се захранят с необходимата инфраструктура, без да разрушават новоизградената настилка.

Реконтрукцията на ул.„Пета“ в с.Баня ще позволи ремонт на цялото улично платно и тротоарите, което разрешава изключително стар и наболял проблем. По този начин ще се подобри качеството на живот на местното население.
Ремонтните дейности ще допринесат повишаването качеството на живот на населението и постигане на целите на община Разлог за значително подобрение на условията за обитаване и придвижване на местното население.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен