Избрани Новини

Отвориха ценовите оферти за тунел "Железница“ на АМ "Струма“

Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС

Отворени са ценовите оферти в откритата процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
Обществената поръчка е в 3 обособени позиции - за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението. Поръчката е обособена на три части, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г.
Отворените ценови оферти за обособена позиция 1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, са на:

    Обединение „Пътстрой-92 - МОСТРЕМОНТ“, в което участват: „Пътстрой-92“ АД и „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД – 32 554 154.34 лв. без ДДС;
    ДЗЗД „Железница - Север“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД – 29 985 345.00 лв. без ДДС;
    „Калистратов Груп“ ООД - 28 447 832.31 лв. без ДДС;
    „ХИДРОСТРОЙ“ АД – 33 125 154.37 лв. без ДДС;
    ДЗЗД „ОРС - М“, в което са: „МОСТКОНСУЛТ“ ООД, „ОРС ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 26 697 927.86 лв. без ДДС;
Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.
Отворените ценови предложения за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери, са на:

    ДЗЗД „АМ „Струма“-ОП2: Тунел Железница“, участници: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД – 191 479 153.57 лв. без ДДС;
    ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници: „ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ АД, „ИСА-2000“ ЕООД, „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 184 168 742.24 лв. без ДДС;
    ОБЕДИНЕНИЕ „АМ СТРУМА - ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници „СТАНИЛОВ“ ЕООД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД – 174 524 519.06 лв. без ДДС;
    ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, с участници: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД – 185 370 370. 37 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.
Отворените ценови оферти за обособена позиция 3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400, са на:

    „Пътстрой-92“ АД – 18 658 616.86 лв. без ДДС;
    „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 21 196 979.07 лв. без ДДС;
    ОБЕДИНЕНИЕ „ДЗЗД Стримон“ с участници: „Автомагистрали-Черно море“ АД и „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД - 19 848 378.82 лв. без ДДС;
    ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТЕРВИАНОВА“ ДЗЗД с участници: „БГНОВА“ АД, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-04“ ЕООД, „ХИДРО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 21 960 000.00 лв. без ДДС;
    „ПСТ Груп“ ЕАД – 18 442 297.40 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов