Доброволци почистват района на Седемте рилски езера

Акцията ще продължи до 25 юни

Над 20 доброволци и служители от Дирекцията на  Национален парк „Рила“ участват в доброволческа акция в района на Седемте рилски езера, която ще продължи до 25 юни.
В момента се извършват тестови дейности по почистване на Рибното езеро от циркуса на Седемте рилски езера от придънни утайки, получени следствие на ерозионни процеси. Утаечните материали се изваждат с шлам-помпа, изсушават се на дървени скари и се ползват за рекултивация на увредени части от туристическите пътеки между хижа „Рилски езера“ и Седемте езера.  
Доброволците правят каменни ограждения в увредени от ерозията участъци и ги запълват с извaдения от дъното на езерото материал.
С акцията се цели възстановяване на част от природния комплекс в циркуса на Седемте рилски езера на територията на Национален парк „Рила“.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"