Обновяват материалната база в две училища в Петрич

Ще бъде напълно достъпна средата за ученици с двигателни проблеми

Започнаха дейностите по обновяване на материалната база в две училища в Петрич.

Дейностите ще се извършат по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно пространство в училища и детски градини в град Петрич” по ОП „Региони в растеж”, съфинансиран от ЕС чрез Европейски социален фонд. Общата стойност е 5 642 961,43 лв. Проектът е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич и включва четири основни обекта. Това са Профилирана гимназия „Пейо Яворов", Трето основно училище „Гоце Делчев", Средно училище „Никола Вапцаров" и филиал „Калина Малина" на ЦДГ № 2 „Звънче". В тях се обучават над 2 100 деца. Заложените мерки в дейност „Образователна инфраструктура" са свързани основно с енергийната ефективност и подобряване като цяло на материалната база, в това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за деца и ученици с двигателни проблеми. В четирите образователни звена се обучават общо 37 ученици със специални образователни потребности. Към момента има подписани договори за строителните дейности в два от обектите – СУ „Никола Вапцаров”, където изпълнител ще бъде фирма „Монолит- 21-Андонов и Захов” ООД и за  Трето основно училище „Гоце Делчев”, където избраният изпълнител е фирма „ЕКОДИН” ЕООД. За Трето основно училище „Гоце Делчев" в Петрич инвестицията ще бъде в размер на 1 070 000 лв. Планирана е външна изолация на сградата, преустройство на някои от помещенията, както и изграждане на ново евакуационно стълбище. Дограмата ще бъде изцяло подменена с PVC. Заложено е  изграждане на асансьор, с който да се осигури достъп на хора с намалена подвижност, както и укрепване и възстановяване на оградата на двора на училището. Ще бъде подменена ВиК инсталацията и изграден санитарен възел за лица с увреждания. Ще се реновират съществуващите и изградят нови площадки за спортни занимания в Трето основно училище „Гоце Делчев”. За СУ „Никола Вапцаров" ще се инвестират 959 850 лв. По проект ще бъде изграден външен асансьор, който ще обслужва четирите нива на сградата. В сутерена ще бъде обособена нова спортна зала, с което ще отпадне необходимостта от разширение на съществуващия физкултурен салон. Предвижда се цялостна подмяна на покривната конструкция на корпуса по трудово обучение, както и изолация на сградата. В проекта е заложена подмяна на покрития, на интериорни врати, парапети и други. Ще бъде подменена ВиК инсталацията и изграден санитарен възел за лица с увреждания. Всички заложени мерки са съгласувани предварително с директорите. „Категорични сме, че след като приключат дейностите, сградите на училищата и детски заведения ще отговарят на всички изисквания за провеждането на пълноценен образователен процес от една страна, от друга ще се стигне до сериозни икономии по отношения на разходите за отопление, ще се спрат течовете. С мерките по дейност „Образователна инфраструктура” се постига и нещо друго много важно – училището ще бъде напълно достъпна среда за ученици с двигателни проблеми”, каза зам.кметът по „ТСУ и С” инж.Минка Салагьорова. Директорите на училищата, в които започват ремонтните дейности, благодариха за проекта, който по думите им е инвестиция в бъдещето.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен