Община Петрич предоставя нови възможности по програми за заетост

Към момента работят 30 младежи на възраст до 29 години

По проект „Нова възможност за младежка заетост" в Община Петрич към момента работят 30 младежи на възраст до 29 години, съответно на длъжности общ работник и технически сътрудник. По същия проект е подписан договор и от началото на този месец започнаха работа още 12 младежи за период от 6 месеца. По Регионална програма за заетост, Община Петрич има одобрени 9 работни места от /от м.юни/  на длъжност сезонен работник. Приоритетни групи безработни лица са безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; хора с увреждания; продължително безработни лица.

Община Петрич кандидатства и по проект "Работа", по който има одобрени 69 работни места на длъжност работник по озеленяване и работник по поддръжка на пътища. Приоритетни групи тук са продължително безработни лица; новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца. Общинските фирми "Озеленяване Петрич" ЕООД, „Обредна дейност" ЕООД и „ЕНВИРОНМАН - ТЕО – БЪЛГАРИЯ" ООД също са кандидатствали по проект "Работа". Фирма "Озеленяване Петрич" ЕООД има одобрени 5 работни места , „Обредна дейност" ЕООД – 5 работни места; „ЕНВИРОНМАН - ТЕО – БЪЛГАРИЯ" ООД – 19 работни места.

Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"