Ученици от Неделино се докоснаха до красотите на НП "Рила“

Проведоха образователно посещение в Посетителския център "Паничище”

Група от 22 ученици от СУ „Св. Св.Кирил и Методий” в Неделино и техните ръководители проведоха образователно посещение в Посетителския център „Паничище”. С беседи експертите от центъра запознаха гостите с богатото биологично разнообразие, характерните природни забележителности и резерватите в защитената територия.
Представянето на националния парк продължи със занимания с тематични експозиции, изложби и интерактивни образователни модули, където учениците с интерес се запознаха със специфичните звуци на птиците и жабите и разпознаваха стъпките на дивите животни, характерни за защитената територия. Посещението на групата завърши с прожекция на най-новия филм за защитената територия „Рила, в прегръдките на боговете”, който представя пред аудиторията приоритетните дейности, свързани с опазването на околната среда като цяло.