Представят проект, насочен към уязвими общности

Той е за предоставяне на здравни грижи и социални услуги

Днес от 11:00 часа в Струмяни ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“ с реф. код 2093, MIS код 5021480, финансиран с договор № B2.9a.13 / 18.10.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, Приоритетна ос: „Трансгранично пространство със социално приобщаване“. Събитието ще се състои в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.
Организатор на пресконференцията е Община Струмяни – водещ бенефициент по проекта, която си партнира с „Асоциация на раковите пациенти и приятели на префектура Еврос – SinehiZO“, Гърция (Бенефициент 2) и община Тополоврад, България (Бенефициент 3) в изпълнението на проекта.
По време на пресконференцията ще бъдат представен проекта, неговите цели и предвидените дейности по проекта.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"