Доброволни екипи на БЧК от четири страни тренират в Кресненското дефиле

Провежда се тренировъчен курс за действия при наводнения

От 14 до 18 май т.г. в Кресненското дефиле се продължава тренировъчният курс за действия при наводнения на доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/ при БЧК, с международно участие - представители на Унгарския ЧК, Румънския ЧК и Македонския ЧК.
Днес от 13.30 часа в района на моста при с.Ощава ще се проведе симулация, при която ще се демонстрират техники за спасяване в бързо течащи води.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен