SOS за застрашените традиционни сортове лози

Местните сортове са заплашени от намаляване или дори изчезване

В гр.Сандански се проведе начална пресконференция по проект "SOS за застрашени традиционни сортове лози".
Водещ бенефициент по проекта е Изпълнителната агенция по лозата и виното.  Партноьри по проекта са Съюзът на енолозите в България, Сдружение "Просперитет и развитие за България", The Exhibition Research Institute, Гърция и The Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Dpt. of Agricultural Technology, Гърция.    
На пресконференцията присъстваха всички партньори по проекта, които представиха пред публиката целта на проекта и организациите, които представляват. Участие взеха регионални и местни компетентни органи, работещи в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Присъстваха и местни лозари и винари, някои от които произвеждат един от застрашените сортове грозде „Керацуда“.
По време на пресконференцията беше представен и разработеният специално по проекта уебсайт http://www.sosgrape.eu/, на който не само ще може да се следи  развитието на дейностите по проекта и неговите резултати, но и има възможност за безплатни онлайн обучения.
Проектът " SOS за застрашени традиционни сортове лози" разглежда основните проблеми и предизвикателства в гръцко-българския трансграничен регион, свързани с местното биологично разнообразие и сортовете лози, особено тези в рамките на Натура 2000.
Високото ниво на местно биологично разнообразие е застрашено от загубата на генетични ресурси, поради климатичните промени и човешките дейности, свързани със селското стопанство, туризма и градското развитие. Местните сортове лози, независимо от факта, че демонстрират отлична адаптация към микросредата, все още са заплашени от намаляване или дори изчезване в резултат на въвеждането на нови сортове.
Основната цел на проекта е да се създаде механизъм, който да даде възможност за дългосрочно опазване на лозята и да установи политика за опазване на трансграничните зони за местни сортове лози въз основа на молекулярни данни и изследвания на място. Чрез съвместни препоръки до съответните органи проектът има за цел разработването на условия за създаване на акредитация на застрашените  местни сортове. Проектът има за цел и съставяне на ампелографска книга, в която се записват основните сортове местни  лози, както и разработването на набор от насоки за устойчиви земеделски практики на гръцки, български, английски и брайлов език. И накрая, устойчивостта на проекта ще бъде осигурена от Център за обучение, който ще осигури обучение и организиране на семинари за заинтересованите страни онлайн и в експерименталните области. Програмата включва подкрепа от Общността за следните региони в Гърция: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес и следните региони в България: Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg VA "Гърция-България 2014-2020" http://www.greece-bulgaria.eu/.    Снимка на Деня

Щрихи от Плевен