Млади природолюбители се докоснаха до красотите на НП "Рила“

Деца от благоевградски училища посетиха Карталска поляна и екопътека

Дирекция „Национален парк Рила“ популяризира уникалната природа и забележителностите на най-големия национален парк в България с образователна еко-инициатива. В нея се включиха петокласници и техните ръководители от клубовете „Приятели на природата“ към СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ и „Зелени приятели“ към 11 ОУ „Христо Ботев“, Благоевград.

Експертите от парковата дирекция представиха богатото биологично разнообразие, природните феномени и водните ресурси на НП „Рила“ и резерватите в него с посещение на местността „Карталска поляна“ и екопътека „Запазена Парангалица“. Младите природолюбители от двата клуба се запознаха с горските екосистеми, опазвани в защитената територия, както и с характерните за тях представители на редки животни, растения и гъби. След като научиха интересни факти за парка, за най-стария горски резерват в България и важните правила за поведение на посетителите, децата показаха своите екологични знания в образователна игра с много награди.

Дирекция „НП Рила“ продължава последователно работата си с училищни еко-клубове с цел привличане и ангажиране на младите хора в целенасочени дейности, свързани с природозащитата и опазването на околната среда като цяло.