Студентска научна сесия се проведе в ЮЗУ

Темата й бе "Изследователски техники в PR практиката“

Студентска научна сесия „Изследователски техники в PR практиката“ се проведе днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Научният форум се осъществи под ръководството на гл. ас. д-р Любомира Христова и с организационните усилия на екип от третокурсници.
В събитието активно участваха студенти от трети и четвърти курс, специалност „Връзки с обществеността“, които показаха, че са подготвени за успешна реализация в сферата на комуникациите.
По време на дискусията се отличиха проекти, посветени на комуникационната практика на български институции, държавни агенции, медии, неправителствени и бизнес организации. Ролята на изследователските методи при планиране, реализиране и оценка на една PR кампания бе фокус в разработките на студентите от четвърти курс под ръководството на ас. д-р Милена Янкова.
Студентският форум уважиха преподавателите на катедра „Връзки с обществеността“. Ръководителят на катедрата доц. д-р Славянка Ангелова пожела на студентите нови творчески успехи и дръзновение и подчерта успешното интегриране на знания от отделните дисциплини и практическото съчетаване на отделни изследователски подходи от страна на студентите.
Студентската научна сесия се превърна в ежегодно събитие за специалност „Връзки с обществеността“, в което традиционно се включват студенти от всички курсове.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"