Община Сандански сключи меморандум за сътрудничество с ЮЗУ

Двете институции обединяват усилия за съвместни инициативи

Кметът на община Сандански – Кирил Котев и ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград  доц. д-р Борислав Юруков сключиха меморандум за сътрудничество, декларирайки своята воля да обединят действията си за изграждане на висококвалифицирани специалисти, повишаване качеството на висшето образование и подготовката на кадрите в реална работна среда.

С документа за сътрудничество ще се гарантира по-тясна обществена ангажираност за изграждане на иновативни специалисти с успешна реализация.

Двете институции обединяват усилия за развитие на човешкия потенциал чрез провеждане на съвместни инициативи, общи проекти, обучения и форми на сътрудничество чрез партньорство за осъществяване на дейности от взаимен интерес.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен