Продължават ремонтните дейности на околовръстния път

Община Сандански призовава към търпение

В края на 2017 г. община Сандански започна мащабен ремонт на околовръстния път- ул. „Стефан Стамболов“ в град Сандански.
Цели, които си постави с ремонта:
- Облекчаване на движението, чрез изграждане на допълнителни ленти за престрояване на кръстовищата;
- Изграждане на кръгово кръстовище;
- Разширяване на пътното платно;
- Подмяна на водопроводната система – над 1300 м.;
- Подмяна на канализационната система – 1100 м;
- Подмяна на сградните канализационни отклонения – над 65 броя + над 190 м. сградни отклонения от у. „Сердика“ ;
- Нова асфалтова настилка – над 8 700 кв. м.;
- Нови тротоари – над 4 500 кв. м;
- Над 30 нови паркоместа;
- Подобряване на чистотата и намаляване на запрашеността в района;
- Подобряване организацията на движението и по – малко вредни газове и фини прахови частици;
- Намаляване на загубите на питейна вода. При ремонта е установена авария. Питейната вода изтича в канализационната система и до стартирането на ремонтните дейности това не бе забелязано.
- Спиране изхвърлянето на канализационно вода в река „Сандански Бистрица“, което предизвикваше появата на миризми, комари и гризачи.
- Спиране на влагата в мазетата на къщите около ул. „Стефан Стамболов“;
- Намаляване разходите по ремонти на В и К системата и уличната мрежа;
- Придобиване на по-добър вид на една от основните артерии в града;
- Ново, по-икономично LED осветление;
- Изграждане на подпорни стени;
- Бетониране на 300 м. от обходния път за чистота;
- Озеленяване;
- Спиране на ежемесечните ремонти и намаляване на авариите.
Допълнителни дейности, които ще бъдат извършени за постигане на горепосочените цели:
Установява се, че сериозно количество отпадни води са заустени в дъждо-приемните шахти, което е напълно незаконно, включително и част от новия квартал на село Поленица. Това води до изтичане на отпадните води директно в реката на територията на град Сандански, което предизвиква появата на комари, гризачи и силна миризма в района. Целта е, след приключване на ремонтните дейности, този проблем да бъде решен напълно.
В момента се работи в ситуация, без да се прекъсва канализацията. Фирмата поставя новите канализационни тръби и сградни отклонения при действаща и работеща канализация с цел всички живущи в района да ползват канализацията.
Заради живеещите в района, питейната вода се спира само за около час при прехвърляне на сградните отклонения от стария към новия водопровод.
Община Сандански полага максимални усилия ремонтните дейности да текат с минимален дискомфорт за гражданите и призовава за търпение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен