Избрани Новини

Залесяват в района на Рилския манастир

Участват генералните директори по горско стопанство на държавите-членки на ЕС

Неформална среща на генералните директори по горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз и водещи горски експерти се проведе вчера в Националния дворец на културата. 

„Неблагоприятните климатични промени през последните десетилетия и развитието на икономиката, водещо до увеличаване на нуждата от природни ресурси,  поставиха горите под допълнителен натиск. Това налага активно да се стремим към усъвършенстване и въвеждане на иновативни подходи в стопанисването на горите“, заяви Атанас Добрев, зам.-министър на ЗХГ  при откриването на срещата. Той подчерта перспективите за повишаване ролята на горите в зелената икономика чрез стимулиране на агролесовъдството, създаването на плантации за ускорено производство на дървесна биомаса, поддържането и създаването на нови полезащитни горски пояси. 

На форума участваха представители от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва, Малта, Кралство Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция, Организацията на европейските фермери и европейските земеделски кооперативи, Европейска асоциация на държавните гори, както и инж. Григор Гогов,  изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и експерти от Агенцията.   

На срещата беше представено състоянието на горското стопанство в Р България- животинско и растително разнообразие, защита на горите от пожари, системата за проследяване на дървесината, информация за горите във фаза на старост. 

Обект на дискусия бяха ангажиментите на страните по изпълнение на Регламент 995 на ЕС за дървесината (EUTR). Инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция в Изпълнителна агенция по горите подчерта необходимостта от спазване на единен подход при изпълнение на регламента. 

На срещата беше обсъдена и общата позиция на държавите членки за подобряване стопанисването и управлението на горите, която ще бъде представена на 13-тата сесия на форума по горите на ООН.

В рамките на мероприятието, днес ще бъде организирано теренно посещение на Природен парк „Рилски манастир" и Национален парк „Рила", както и залесяване с участниците в срещата под надслов „За зелена, обединена Европа". То ще се състои от 10.30 часа в землището на с. Падала, община Рила, в района на "ДГС Рилски манастир". Събитието е под наслов "За зелена, обединена Европа" и се организира в рамките на неформалната среща на директорите по горско стопанство на държавите-членки на ЕС, която е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)